"Da jeg var barn, troede jeg, at jeg kunne ændre verden ...


Nu, hvor jeg er voksen, ved jeg, at jeg kan! Sammen med dig."

OM DIGDu ved godt, at du har et vigtigt bidrag, og du ønsker virkelig at gøre en positiv forskel for andre og verden som helhed. Måske er du allerede i gang med at udleve dele af dit bidrag? Måske er du lige blevet opmærksom på, at du har investeret din tid og energi i noget, der ikke er den rette fremtid i for dig? Du oplever måske, at der er nogen eller noget, der begrænser dig eller ligefrem suger livet ud af dig? Illusioner og løgne - begrænsende overbevisninger - om tid, penge og relationer holder mange tilbage fra at gøre det, de drømmer om i livet.


Begrænsende overbevisninger


Vi har alle begrænsende overbevisninger. Forskning viser, at størstedelen af vores overbevisninger om, hvordan verden hænger sammen, hvem vi er, og hvad vi kan udrette - alt det, vi tror på som "sandheden" - er ubevidste "hjerne- programmeringer", som vi har fået installeret i vores tidlige barndom. Ifølge spirituel visdom er ubevidste begrænsende overbevisninger - dine hjerne-programmeringer - indre strukturer, der manifesterer sig som ydre hæmmende strukturer.


Verden er ikke en objektiv ydre konstruktion uafhængigt af dig og ens for os alle sammen. Verden er ikke, som den er. Verden er, som du er. Med andre ord: Vi oplever alle sammen verden forskelligt afhængigt af vores programmering. Det kan være en frustrerende erfaring at gøre sig. Særligt når verden ikke arter sig, som du ønsker.


Meningen med livet er, at vi skal bryde ud af de hæmmende strukturer - de indre og ydre - og opleve den frihed, glæde og mening, som er formålet med livet.


Er du et "hovedmenneske" eller et "hjertemenneske"?


"Hovedmennesker" kan have svært ved at åbne hjertet og komme i kontakt med sjælens visdom, og "hjertemennesker" kan have svært ved at bruge hovedet, få jordforbindelse og gå vejen.


Uanset om du er et "hovedmenneske" eller et "hjertemenneske" eller en god blanding, kan jeg hjælpe dig med at skabe forbindelse til din indre sandhed og din beslutnings- og handlekraft, så du får mere klarhed, mod og kærlighed omkring dit vigtigste bidrag til verden - og alt det, der står i vejen for at udleve det - og rent faktisk begynder at gå din rette vej.  


Dit vigtigste bidrag til verden


Jo mere du tillader friheden, glæden og meningen i dit liv, jo mere kan du udleve din sjælsmission i dit daglige virke og skabe dit vigtigste bidrag til verden. Er du opmærksom på, at du har begrænsende overbevisninger? Har du brug for hjælp til at få dem neutraliseret og transformeret til tanker, følelser og adfærd, der støtter dit bidrag? 


Du kan starte med at læse min e-bog, som er en gratis gave til dig, hvor jeg deler indsigter, øvelser og min personlige historie.GUIDE TIL DIN SJÆLSMISSION - koncept, strategi, implementering
OM MIGJeg har arbejdet som selvstændig coach, konsulent og spirituel mentor siden 2011. Jeg arbejder med konceptudvikling, strategi og implementering med udgangspunkt i dit vigtigste bidrag til verden.


Derfor har jeg grundlagt LegacyCoLab og kalder mig Legacy Creator & Facilitator


"Legacy" betyder arv, dvs. det, du gør for andre mennesker og verden hver eneste dag, og den betydning, dit bidrag har, når du ikke er her længere.


Fred, retfærdighed og ligeværd


Jeg har altid drømt om at være med til at skabe en positiv forskel for andre mennesker og for verden som helhed. Da jeg var lille, drømte jeg om at være med til at skabe fred, retfærdighed og ligeværd.


Det var en passion, der drev mig til at læse jura på universitetet, indtil jeg forstod, at jura er "fastfrossen politik", som den franske filosof, forfatter og politolog Montesquieu beskrev det. Jeg blev interesseret i den kamp om definitioner, mening og visioner, der udspillede sig i den politiske arena, og jeg skiftede studie til statskundskab og international politik.


Jeg blev uddannet cand.scient.pol. og har arbejdet i både Udenrigsministeriet, i den danske delegation ved NATO og WEU i Bruxelles, i Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Materieltjeneste, med forskningsarbejde på Dansk Udenrigspolitisk Institut og som specialkonsulent i strategiafdelingen i Forsvarskommandoen med strategi, ledelses- og organisationsudvikling. Jeg har også skrevet en bog, der er brugt til undervisning i samfundsfag på gymnasiet om dansk sikkerheds- og forsvarspolitik efter afslutningen af den kolde krig: "Når småstaten fører stormagtspolitik".


Jeg elskede dengang at nørde i emner om krig og fred og arbejde med strategi, organisationsudvikling og ledelse, og jeg troede, at jeg var havnet på min "rette hylde".


Mit vendepunkt


En dag i 2010 var jeg i gang med et ledelsesoplæg i min egenskab af at være strategikonsulent i Forsvarskommandoen, da mit blik faldt på en lille mærkat fra den te, jeg havde i min kop. På mærkaten stod der: "There is no way to peace. Peace is the way." 


Det blev mit vendepunkt. Da gik det som et lyn fra en klar himmel op for mig, at jeg havde forrådt min barndomsdrøm om at være med til at skabe fred i verden ved at vælge en karrierevej i forsvaret. Jeg havde prøvet at overbevise mig selv om, at Danmark arbejder for fred, retfærdighed og ligeværd i verden ved at sende soldater afsted på fredsbevarende missioner. Jeg havde tilmed skrevet en bog med argumenter for det.


Den dag gik det op for mig, at jeg var nødt til at lave en kursændring i mit arbejdsliv. Jeg kunne ikke fortsætte min ansættelse som konsulent i forsvaret. Jeg var nødt til at skifte spor for at være tro mod mig selv, mine værdier og min barndomsdrøm.


Karriereskift og transformation


Dengang var jeg ikke bevidst om, at min hidtidige karrierevej var et udtryk for at udleve lektierne i min sjælsmission. Jeg blev bare skamfuld og frustreret over at erkende, at jeg havde medvirket til det modsatte af, hvad jeg rent faktisk havde intentioner om at ville udrette med mit arbejdsliv. Konklusionen blev, at jeg opsagde min stilling og etablerede min egen virksomhed. 


Jeg arbejder i dag med mennesker, der har de samme værdier som jeg. Jeg har udviklet et system og værktøjer på baggrund af mine uddannelser og erfaring, både fra den akademiske verden og fra den spirituelle verden. Jeg er - udover universitetsuddannelser i statskundskab, kultur og kommunikation og jura, uddannet numerolog, energi-healer, talent-spotter, visionary coach, passion test facilitator og goal mapping practitioner.


Jeg har gennemgået en meget stor transformation som både menneske og sjæl de sidste 11 år. Jeg lever i dag i frihed til at udleve formålene i min sjælsmission i mit daglige virke og bidrager med mit vigtigste bidrag. Før var jeg søgende, forvirret og fortvivlet. Jeg kunne ikke få øje på min frihed eller finde mening og glæde, uanset hvor ”succesfuld” jeg var på papiret.


Jeg følte mig ufri og begrænset af et utal af hæmmende indre og ydre strukturer. Jeg ledte med lys og lygte overalt for at finde svar på mine mange spørgsmål og lande i en tilstand af frihed, glæde og mening. Jeg vidste ikke, at svaret på mine bønner var i mit hjerte og handlede om bevidsthed og behov for at gå min egen unikke vej i livet. 


Mit vigtigste bidrag til verden


Mit vigtigste bidrag til verden er at åbne menneskers bevidsthed for et nyt verdenssyn, så de går deres egen unikke vej i den rigtige retning. Det nye verdenssyn er præget af ubegrænsede muligheder og kreative løsninger på de problemer, vi selv har skabt som menneskehed.


Det er en stor glæde at være nået hertil, hvor jeg står til tjeneste og opsøges af mange vidunderlige sjæle, der er ivrige efter at udleve deres sjælsmission i det daglige virke. Jeg nyder alle udfordringer, egoer i alle afskygninger og vilde begrænsende overbevisninger, som folk vitterlig selv tror på, indtil vi får det hele pillet lidt fra hinanden, og man kan græde eller grine lidt og så slippe og give plads til det, man rent faktisk ønsker i stedet for det modsatte. 


I mange tusinde år er menneskeheden blevet forhindret i at forstå, at det er os, der skaber verden. Begrænsende overbevisninger er blevet accepteret som kendsgerninger, og dermed har vi med vores ufattelige skaberkraft kreeret mangel, konkurrence, krig og ulykke, uretfærdigheder og forskelsbehandling.


Vores bevidsthedstilstand bestemmer, hvordan vi reagerer på de dramaer, vi har skabt. Vi har fri vilje til at vælge, hvad vi vil, og vi høster, som vi sår. Alle kan lære at fokusere deres opmærksomhed, blive skarpe i intentionen og skabe det, de ønsker. Det er faktisk meget enkelt.


Det er ikke let, overhovedet ikke. Vi har alle utrolig mange ubevidste overbevisninger, som kører os rundt i manegen; men når man først har åbnet øjnene, kan man se, hvor enkelt det er. Derefter kan man lukke sine øjne og se alt det, man ønsker. Hvis man samtidig tror på, at det bliver til virkelighed, når man er klar, så sker det. Nogle gange med det samme, tanken er tænkt. Andre gange går der år.


Nogle kalder det "divine timing". Det betyder egentlig bare, at tiden er inde, når du har sluppet de begrænsende overbevisninger, dvs. alt det, der står i vejen for den nye virkelighed.


Bro mellem den akademiske og den spirituelle verden


Jeg hjælper både akademikere med at åbne for den spirituelle verden og spirituelt bevidste mennesker med at få styr på deres bidrag med sjælsnumerologien og akademiske metoder. Fællestrækket for alle mine kunder er, at de har fået et "kærlighedskald".


Mine kunder ved godt, at der er en højere mening med deres liv, men ikke hvad det helt konkret handler om, eller hvordan de helt konkret skal handle på det.


Det kræver nye handlinger at få nye resultater. Men hvilke handlinger skaber de ønskede resultater? Det er individuelt, og det kan jeg hjælpe dig med at finde ud af.


Du kan starte med at læse min guide for at finde ud af, om du har tillid til, at jeg kan hjælpe dig.GUIDE TIL DIN SJÆLSMISSION - koncept, strategi, implementering