KONCEPT & STRATEGI 
Du skal booke en strategidag, når du er klar til at få udviklet koncept og strategi omkring dit vigtigste bidrag til verden. Dit vigtigste bidrag til verden tager altid udgangspunkt i din sjælsmission, men kan både handle om en helt ny idé eller hvordan du får eksisterende ydelser eller produkter ud over rampen ved at gøre noget nyt og anderledes. Jeg har eksempelvis støttet med at skabe koncept og strategi omkring helt nye bidrag, som stadig er i deres spæde begyndelse, jeg har også været med til at skabe koncept og strategi omkring lancering af en medieplatform med stor synlighed og gennemslagskraft og hjulpet en hjertebaseret produktionsvirksomhed med at ekspandere sit marked ved at åbne døren til den største butikskæde i Danmark 


Jeg arbejder både intuitivt og strategisk i mit fokus på dig og din specifikke situation men altid indenfor en struktureret ramme: • Forberedelse
 • Møde
  • Analyse
  • Konceptudvikling
  • Strategi
  • PlanForberedelse


Vi forbereder begge strategidagen , før vi mødes. Du udfylder et spørgeskema. På baggrund af dine svar forbereder jeg en dagsorden, som du modtager til gennemsyn og forventningsafstemning, inden vi planlægger hvor og hvornår vores møde skal finde sted.


Møde


Når vi mødes, guider jeg dig først igennem et "helikopter"-overblik over din nuværende situation og dine prioriteter på baggrund af dine svar på spørgeskemaet. Herefter laver vi nogle øvelser med det formål at åbne dit sind og hjerte og skabe samklang imellem de to. Du har et lukket sind, hvis du undlader at sætte spørgsmålstegn ved dine overbevisninger. Ny viden og observationer kan ikke leveres til et lukket sind. Et åbent sind er forudsætningen for innovation, forandring og transformation. Et åbent hjerte er nødvendigt for at skabe et autentisk koncept i integritet med dine behov, værdier og drømme. Når sind og hjerte er i samklang, er alt muligt. Det kræver, at du evner at kontrollere dit sind og sætte dit hjerte fri.  


Analyse


Jeg præsenterer dig for min analyse af din sjælsmission og dine muligheder, hvorefter jeg guider dig til at skabe konceptet omkrig dit vigtigste bidrag. 


Strategi


Strategien handler om klarhed, mod og styrke. På baggrund af et innovativt strategi-værktøj udvikler vi sammen de fokuspunkter, der skal til for at skabe succes med dit bidrag.


Plan


Til sidst samler vi alle brikkerne og skaber planen for, hvordan du implementerer dit vigtigste bidrag til verden.


Dit udbytte af strategidagen er klarhed over koncept og strategi samt mere mod og kærlighed  til at handle på det, du har besluttet dig for (som i sidste instans altid handler om mere frihed, glæde og mening). Efter vores møde samler jeg alle informationer om dit koncept og strategi i et dokument, som du modtager på mail. Hvis du herefter også ønsker min hjælp til at facilitere implementeringen af dit vigtigste bidrag til verden, booker du en implementeringssession eller kontakter mig med henbik på implementeringsforløbet.
Min ekspertise er at


 • se det store billede, spotte potentialer, talenter og muligheder, 
 • facilitere mere klarhed, mod og kærlighed og 
 • hjælpe med at slippe uhensigtsmæssige overbevisninger og træde ud af hæmmende strukturer.


Sådan skaber vi sammen dit koncept, udvikler og implementerer strategien og gør dit vigtigste bidrag til verden en realitet.